بونوس قابل برداشت در فارکس

بونوس قابل برداشت در فارکس ، برای معامله گران مانند لوریج عمل کرده و می تواند به پول نقد نیز تبدیل شود.

بونوس قابل برداشت در فارکس ، در حال حاضر با درصد های زیر در بروکرهای نامبرده ارایه می شود.

بونوس فارکس Forex bonus

 

 ۱۰ الی ۱۰۰ درصد بونوس قابل برداشت برای هر واریزی در بروکر تله ترید

 

 ۵۰ الی ۱۰۰ درصد بونوس قابل برداشت برای هر واریزی در بروکر هات فارکس

 

۳۰ درصد بونوس قابل معامله برای هر واریز در بروکر فارکس اپتیموم