بونوس قابل معامله در فارکس

بونوس فارکس قابل معامله در بازار برای معامله گران، می تواند اهرم حمایتی خوبی باشد.

بونوس فارکس قابل معامله در حال حاضر با درصد های زیر در بروکرهای نامبرده ارایه می شود.

بونوس فارکس Forex bonus

 

۲۵  درصد بونوس قابل معامله برای اولین واریز در بروکر آ مارکتس