سوپر بونوس فارکس

سوپر بونوس فارکس ، هم قابل معامله می باشد و هم قابل تبدیل شدن به پول نقد می باشد.

سوپر بونوس فارکس در حال حاضر با درصد های زیر در بروکرهای نامبرده ارایه می شود.

بونوس فارکس Forex bonus

 

7 درصد سوپر بونوس برای هر واریزی در بروکر تله ترید